Вие сте тук

Предложение за одит на сметките на Международния съюз по далекосъобщения

05.03.2020

С решение 614 на Съвета, Международният съюз по далекосъобщения (МСД) отново поставя начало на процедура по подбор на външен одитор на МСД. Съгласно Решението, Комисията за оценка трябва да представи на следващата сесия на Съвет 2020 (9-19 юни 2020 г.) препоръка за нов външен одитор.

В рамките на провелата се сесия на Съвета на МСД през април 2018 г. са назначени отделни лица, препоръчани от шестте основни регионални телекомуникационни организации, за членове на Комисията за оценка, като на следващата сесия на Съвета през 2019 г. тези членове са потвърдени отново. С подкрепата на Секретариата на МСД Комисията за оценка инициира тръжна процедура по определяне на Върховна одитна институция (SAI) от държава-членка на МСД, която най-добре отговаря на критериите, определени в Молбата за предложение (RfP) за одит на сметките на МСД.

Подробни инструкции както и конкретните срокове са публикувани на страницата на Съвета на МСД - https://www.itu.int/en/council/Pages/documents.aspx).

Крайният срок за подаване на предложенията е 17 април 2020 г.