Вие сте тук

Резултати от проведения конкурс за пощенско-филателни издания на теми „50 години от стъпването на човек на Луната“, „КОЛЕДА 2019“ и „Български народни носии“

18.06.2019

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени двадесет и два художествени проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания - „50 години от стъпването на човек на Луната“ (девет плика с художествени проекта), „КОЛЕДА 2019“(седем плика с художествени проекта) и „Български народни носии“ (шест плика с художествени проекта).

При отварянето на два от получените големи пликове за конкурса на тема  „50 години от стъпването на човек на Луната“ и за конкурса на тема „Коледа 2019“ бе установено неспазване на условието, че всеки автор може да участва само с един проект по съответната тема. Тези проектите не бяха разглеждани при оценяването и бяха дисквалифицирани.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените проекти за всяка една от темите, гласува и реши:

1. Номинира за победител в конкурса за пощенско-филателно издание на тема „50 години от стъпването на човек на Луната“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат проекта на художника Емилио Бората, който е спазил всички условия и критерии, заложени в обявата на конкурса;

2. Номинира за победител в конкурса за пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2019“ – една пощенска марка и специален пощенски печат проекта на художника Дамян Дамянов, който е спазил всички условия и критерии, заложени в обявата на конкурса;

3. Номинира за победител в конкурса за пощенско-филателно издание на тема „Български народни носии“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат проекта на художника Стоян Дечев, който е спазил всички условия и критерии, заложени в обявата на конкурса.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.

Проектите на всички участници в конкурса ще бъдат изложени в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7 на 21.06.2019 г. от 15:30 часа, а малките пликове на непремираните проекти ще бъдат публично отворени. Достъпът е свободен за всички желаещи да присъстват на събитието.