Вие сте тук

Европейският портал за данни провежда проучване за повторно използване на отворени данни

06.07.2016

Повторното използване на отворените данни носи широк спектър от ползи, от подобряване дейността на публичните администрации и икономически растеж в частния сектор до подобряване на социалното благополучие. Проучването за създаване на стойност чрез отворени данни прогнозира, че между 2016 и 2020 г. размерът на пазара на отворени данни се очаква да нарасне с 36,9 % и да достигне стойност от 75,7 милиарда евро през 2020 г.

Европейският портал за данни инициира събиране на практики за повторно използване на отворени данни, с цел по-нататъшното популяризиране на ползите от отворените данни. Изследването ще събира информация от компании, които създават продукти и/или услуги чрез повторното използване на отворени данни. Практиките трябва да илюстрират икономическия ефект от повторното използване на отворени данни на фирмено равнище. Това изследване има за цел да включи всякакъв тип компании, от стартиращи фирми, организации с нестопанска цел, малки и средни предприятия, до мултимилиардни компании.

В допълнение към анализа на резултатите от проучването, с 25 от най-интересните практики за повторно използване на данни ще бъдат направени интервюта. Събраната информация ще бъде показана на Европейския портал за данни.

Получената информация ще бъде третирана като поверителна и няма да бъде споделяна с трети лица. Отговорите на въпросите ще бъдат използвани само за изследователски цели.

Участвайте в проучването, разкажете своята история!

http://www.europeandataportal.eu/en/content/survey-benefits-open-data-use