Вие сте тук

Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, 6 април 2016 г.

07.01.2016

Експерти на дирекция „Информационни технологии“ ще вземат участие в Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, която ще се проведе на 6 април 2016 г. в Интер Експо Център, София с организатор Виа Експо. Темите, заложени в програмата са в съответствие с дейностите по Национална програма „Цифрова България 2020“. На събитието ще бъдат засегнати теми, свързани с новите технологии, интернет и иновациите като двигатели за растеж и превръщане на съвременните градове в устойчиви системи, пестящи ресурси и осигуряващи една по-добра среда за живот. Акцент ще се постави на: интелигентните транспортни мрежи, интелигентния обществен транспорт, информационните и комуникационните технологии за градовете, вкл. облачни услуги, географски информационни системи, градски информационни платформи, Интернет на нещата и други.

Конференцията е част от тридневно международно изложение за интелигентни градове в Югоизточна Европа в периода от 5 до 7 април 2016 г.

За повече информация:

Брошура „Интелигентни градове“

Статистика