Вие сте тук

Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, София

07.04.2016

Експерти на дирекция „Информационни технологии“ взеха  участие в Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, която  се проведе на 6 април 2016 г. в Интер Експо Център, София с организатор Виа Експо , с презентация на тема Аспекти на националната политика в областта на информационните технологии за  иновативни интелигентни решения .

На събитието бяха засегнати теми, свързани с новите технологии, интернет и иновациите като двигатели за растеж и превръщане на съвременните градове в устойчиви системи, пестящи ресурси и осигуряващи една по-добра среда за живот. Акцент бе поставен на: интелигентните транспортни мрежи, интелигентния обществен транспорт, информационните и комуникационните технологии за градовете, вкл. облачни услуги, географски информационни системи, градски информационни платформи, Интернет на нещата и други.

Конференцията бе част от тридневно международно изложение за интелигентни градове в Югоизточна Европа в периода от 5 до 7 април 2016 г.

За повече информация: http://viaexpo.com/bg/pages/program-2016-smart-cities