Вие сте тук

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира регионален семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“

29.08.2019

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), със съдействието на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия (DG CNECT) и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (European Broadband Competence Offices Network), организира регионален семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“.

Събитието ще се проведе на 5 септември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в Централния военен клуб в София (бул. „Цар Освободител“ № 7).

МТИТС е институцията, която осъществява функциите на национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO). В изпълнение на своите ангажименти по запознаване и консултиране на всички заинтересовани страни, в това число институциите и големите телекомуникационни оператори, ангажирани в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп и насърчаване развитието на 5G, организира семинара, на който ще бъдат представени новите възможности за финансиране, които са предвидени от Механизма за свързване на Европа 2 (МСЕ 2). МСЕ 2 Цифровизация (CEF 2 Digital) предвижда бюджет от 3 милиарда евро за седемгодишния период 2021-2027 г. на програмата в различни приоритетни области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. Експерти от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към ЕК и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCOs) ще представят новите възможности за финансиране в цифрови инфраструктури и ще проведат дискусия със заинтересованите страни.

По време на семинара представители на големите телекомуникационни оператори ще демонстрират услугите, които предоставят и възможностите за изграждане на мрежи за cупeрбърз ширoкoлeнтoв дocтъп, включително и 5G.

При интерес за участие в събитието, моля в срок до 3 септември 2019 г. да изпратите данни за контакт (име и фамилия, организация, имейл и телефон) на имейл адреси: hdobreva@mtitc.government.bg и/или kgivanova@mtitc.government.bg.

Работните езици на семинара са български и английски, като ще бъде осигурен симултанен превод.

Програмата на семинара може да видите тук:

Прикачен файлРазмер
PDF icon Програма (BG)728.75 KB
PDF icon Програма (EN)721.29 KB