Вие сте тук

МТИТС се присъединява към отбелязването на Световен ГИС ден 2017

15.11.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се присъединява към отбелязването на Световния ден на Географските информационни системи с напредък по работата по ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. 

Софтуерното решение ще осигури единен електронен достъп до данни за съществуваща телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални средства. Ще бъде разработена гео пространствена база данни. Тя ще обединява данни за физическа инфраструктура за пренос или разпределение на газ; електричество, топлинна енергия; вода, както и за транспортни услуги, включително железопътни линии, метрополитен пътища, пристанища и летища.

Първоначално софтуерната платформа за обработка и графично представяне на данни ще предоставя пет електронни административни услуги. Ще бъде осигурен  и достъп до два публични електронни регистъра  - за планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура и за обявленията за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура.

Обединяването на наличната информация ще гарантира повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура. А това е крачка и към едно по-екологично бъдеще, в което ще има възможност за по-умно и гъвкаво и градско планиране.