Вие сте тук

Номиниран български проект в ежегодната инициатива за Информационното общество WSIS Prizes на Международния съюз по далекосъобщения

31.01.2016

До 31 януари 2016 г. Международният съюз по далекосъобщения приемаше проекти за ежегодната си инициатива за Информационното общество WSIS Prizes.

От подадените 400 предложения са номинирани 316 проекта, за които до 10 март 2016 г. е отворено публично онлайн гласуване. Награди ще бъдат присъдени на трите проекта, спечелили най-много гласове.

В категория „Изграждане на капацитет“ има номиниран български проект на Русенската регионална библиотека „Любен Каравелов“. За него може да гласувате на адрес: http://groups.itu.int/stocktaking/WSISPrizes/WSISPrizes2016/Voting.aspx

Повече информация за конкурса може да намерите на: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=725&id=8672