Вие сте тук

Нови санкции срещу Корейската народнодемократична република, засягащи предоставянето на компютърни и свързани с тях услуги

24.04.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира, че съгласно Регламент (ЕС) 2017/658 на Съвета от 6 април 2017 г. и Решение (ОВППС) 2017/666 на Съвета от 6 април 2017 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република се забранява предоставянето, пряко или непряко, на компютърни и свързани услуги на физически или юридически лица, образувания или органи в Северна Корея или за употреба в Северна Корея, от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, независимо дали услугите са с произход от териториите на държавите членки, или не. Регламентът и Решението са в сила от 8 април 2017 г.

Пълните текстове на цитираните по-горе правни актове могат да бъдат намерени на следните адреси:

Регламент (ЕС) 2017/658
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1493019237560&uri=CELEX:32017R0658

Решение (ОВППС) 2017/666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1493019296825&uri=CELEX:32017D0666