Вие сте тук

Обществена консултация на Европейската комисия относно движението на данните на територията на Европейския съюз

03.09.2019

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия стартира обществена консултация, за да събере мненията на заинтересованите страни по движението на данни на територията на ЕС.

Мониторингът на движението на данни на територията на Европейския съюз е от стратегическо значение за ЕС за избора на инвестиции в областта на облачните изчисления и за оценка на конкурентоспособността на европейската цифрова икономика. Затова Европейската комисия провежда анонимно проучване, за да получи информация за  движението на данните в ЕС: Колко терабайта данни се съхраняват в облачни инфраструктури в Европа? Има ли стратегически „коридори за движение на  данни“ в Европа?

Целта е да се събере информация за:

  • Количеството данни, съхранявани в облачните инфраструктури от компании и публични организации в рамките на ЕС (т.е. запаси от данни) и;
  • Количеството данни, които се пренасят от една облачна инфраструктура в друга в целия ЕС (т.е. движение на данни).

Организациите се насърчават да дадат своя принос в проучването до 15 октомври 2019 г.

На страницата на консултацията можете да намерите повече подробности и да участвате в проучването.