Вие сте тук

Обществена консултация за оценка на прилагането на Насоките на общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи

10.09.2020

Европейската комисия обяви обществена консултация за оценка на прилагането на Насоките на общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи (Насоките за широколентови мрежи, Насоките). Консултацията е относима най-вече до организации, управляващи органи, регулатори и др., които прилагат Правилата за държавна помощ, но всички граждани са приветствани да се включат в проучването.

Правилата за държавна помощ за широколентов достъп имат за цел да подпомогнат разгръщането на широколентови мрежи, като не се нарушава конкуренцията и са насочени най-вече към райони, в които има най-голяма нужда от такова финансиране (главно селски и слабо населени).

Целта на консултацията е да се направи оценка до каква степен Насоките са стимулирали разполагането на телекомуникационна инфраструктура и са допринесли за конкурентоспособността в сектора.

С консултацията ще се прецени дали Правилата за държавна помощ:

  • са адекватни и се прилагат по предназначение;
  • отговарят на технологичното развитие;
  • са достатъчни за постигане на новите стратегически цели на ЕС, описани в Съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“.

Събраните мнения ще бъдат включени в Оценката на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи. Резултатът от тази оценка ще подпомогне службите на Комисията при преценката дали са необходими нови конкретни и последователни действия чрез законодателни и незаконодателни мерки.

Консултацията е достъпна на интернет адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment, а срокът за участие е 5 януари 2021 г.