Вие сте тук

Отваряне на втори конкурс през 2019 г. в сектор "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа

Отваряне на втори конкурс през 2019 г. в сектор "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа

На 4 юли 2019 г. ще бъде отворен втория конкурс за 2019 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти могат да се подават до 14 ноември 2019 г. по следните теми:

1. CEF-TC-2019-2: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

Подробна информация за темата може да се намери тук:
 
2. CEF-TC-2019-2: Киберсигурност (Cybersecurity)
Подробна информация за темата може да се намери тук:
 
3. CEF-TC-2019-2: Електронни обществени поръчки (eProcuremnet)
Подробна информация за темата може да се намери тук:
 
4. CEF-TC-2019-2: Електронно здравеопазване (eHealth)
Подробна информация за темата може да се намери тук:
 
5. CEF-TC-2019-2: Европейски портал за електронно правосъдие (eJustice
Подробна информация за темата може да се намери тук:
 
6. CEF-TC-2019-2: Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии
Подробна информация за темата може да се намери тук:

Подробна информация по темите от втори конкурс (CEF-TC-2019-2)  може да се намери в текста на поканата (call text) след 4 юли 2019 г. на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals

Преди да се подаде предложението за проект, трябва да се удостовери, че е от общ интерес (съгласно чл. 9 от Регламент № 1316/2013). За български проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизиран представител.

Европейската комисия предвижда на 10 юли да проведе виртуален информационен ден по темите от втори конкурс 2019-2 CEF Telecom, който може да се проследи на: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-2-cef-telecom-call-virtual-info-day

 
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл 1-public_open_data.docx14.55 KB
Файл 2-cybersecurity.docx14.15 KB
Файл 3-eprocurement.docx14.13 KB
Файл 4-ehealth.docx14.04 KB
Файл 5-ejustice.docx17.49 KB
Файл 6-digital_skills_and_jobs.docx14.93 KB