Вие сте тук

Покана за младежко участие и „Маратон за хакерски решения за интелигентни и устойчиви градове“, Форум на WSIS 2020 (Централен офис на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Женева, 5, 6-9 април 2020 г.)

12.12.2019

Форумът на Световната среща на върха за информационното общество (World Summit on the Information Society (WSIS) 2020 ще се проведе от 6 до 9 април 2020 г. в централата на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) в Женева, Швейцария. Общата тема на WSIS Forum 2020 е „Насърчаване на цифровата трансформация и глобалните партньорства: WSIS линии за действие за постигане на „Цели за устойчиво развитие“ (Sustainable Development Goals)“.

ITU е работи активно за увеличаване на ангажираността и участието на младите хора във форума. Ангажираността на младите хора е особено важна предвид факта, че младите хора по света използват значително повече информационните и комуникационни технологии в сравнение с предишните поколения.

Форумът на WSIS ще включва няколко дейности, предназначени да насърчат ангажираността и участието на младите хора, включително семинари, обучения, младежко кафене и презентации на млади иноватори.

На 5 и 6 април 2020 г. ще се проведе и маратона за интелигентни и устойчиви градове Маратонът през 2020 г. ще бъде организиран от ITU, Женевския Университет - Geneva Tsinghua Initiative (GTI) и ще бъде подпомогнат от Организацията „Отворена Женева“ (Open Geneva). Маратонът ще насърчи младите хора да използват технологията в опит да решат едно от основните предизвикателства за развитие в световен мащаб: „Интелигентни и устойчиви градове“.

Повече информация може да намерите на

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Home/Hackathon.

Форумът на WSIS се финансира чрез доброволните финансови вноски на неговите участници – множество заинтересовани страни. Поради тази причина всички участници са помолени да покрият собствените си разходи за пътуване, настаняване и застраховка.