Вие сте тук

Регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG 2016 г.

08.02.2016

Регионалният форум по интернет управление SEEDIG ще се състои на 22 април 2016 г. в Белград.

За повече информация:

http://www.seedig.net/

http://www.eurodig.org/european-ig-initiatives/seedig/