Вие сте тук

Съвместен форум на тема “Сътрудничество в областта на информационните технологии между България и Пакистан“

21.11.2018

Съвместен форум на тема “Сътрудничество в областта на информационните технологии между България и Пакистан“

На 16 ноември по покана на Посолството на Ислямска република Пакистан в Република България се проведе съвместен форум на тема “Сътрудничество в областта на информационните технологии между България и Пакистан“.

Експертите Стилияна Пенева и Диман Стаматов от дирекция „Информационни технологии“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията направиха преглед на политическата рамка и нормативната уредба в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) на национално ниво.

Представителите на МТИТС запознаха аудиторията с резултатите на България, съгласно индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2018г. В сравнение с предходната година България отбелязва напредък по отношение на свързаността и предоставянето на цифрови услуги. По-специално са се подобрили цифровите обществени услуги, което води до увеличение на броя потребители на електронното управление. Бяха разяснени политиките, заложени в Национална програма „Цифрова България 2025“, с която се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на среда за широко прилагане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), национална инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост.

По време на форума Н. Пр. г-н М. А Аяш, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България заяви желание за сътрудничество в отношенията между България и Пакистан с цел стимулиране на напредъка, който двете страни демонстрират в ИКТ сектора, с уговорката, че предстоят още съвместни срещи по темата.

Технологичната индустрия в България отдавна е известна като постоянен фактор за растеж на българската икономика. В ИКТ сектора на България има реално работещи над 10 000 фирми, които произвеждат и реализират стоки и услуги за над 8,5 млрд. лв., надхвърлящи 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Въпреки че интернет е част от всекидневието на бизнеса и гражданите, част от населението е изключено все още от цифровата грамотност в новата среда. Отчита се недостиг на работна сила с цифрови умения в целия ЕС. Ключов елемент е сътрудничеството между бизнеса и образованието, така че публичните и частните участници да предприемат действия за привличане на млади хора в образованието в областта на ИКТ и допълнително да квалифицира заетите и безработните с цифрови умения.