Вие сте тук

Финансовия отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2013 г.