Вие сте тук

Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Приложения: