Вие сте тук

АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

Ратифициран с Указ № 2250 от 28.07.1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 5.08.1983 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., в сила от 2.02.1984 г., изм. и доп., бр. 16 от 17.02.2017 г., бр. 17 от 21.02.2017 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., бр. 20 от 7.03.2017 г., бр. 22 от 14.03.2017 г., бр. 23 от 17.03.2017 г., бр. 24 от 21.03.2017 г., бр. 93 от 9.11.2018 г.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.169.4 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.167.34 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.329.17 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.185.48 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.222.24 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.213.79 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.185.13 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.204.85 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.544.13 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.1.33 MB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.301.09 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.438.37 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.170.32 KB
PDF icon ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.187.72 KB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.23 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.21 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.24 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.08 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.23 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.24 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.21 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.4.07 MB
PDF icon АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.6.25 MB