Вие сте тук

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 и Изменения към Анекса на протокола от 1978г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 и Изменения към Анекса на протокола от 1978г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г.439.39 KB
PDF icon Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г.285.57 KB
PDF icon Изменения към Конвенцията за международните правила за предотвратяване от сблъскване на море 1972 г.215.34 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.292.21 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.217.05 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.227.52 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.201.64 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.244.6 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.222.44 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.256.83 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.231.87 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.282.46 KB
PDF icon Изменения към протокола от 1988 г.218.57 KB
PDF icon Изменения към Конвенцията за международните правила за предотвратяване от сблъскване на море 1972 г.313.09 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.863.88 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.857.84 KB
PDF icon Изменения към междунатодната конвенция за товарните водолинии 1966 г.867.04 KB
PDF icon Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 1973 г.2 MB
PDF icon Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 1973 г.2 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB
PDF icon Протокол от 1988 г.1.95 MB