Вие сте тук

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.117(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)120.65 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.123(75) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация) 170.8 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.134(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)163.22 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.142(77) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)128.48 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.151(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)125.94 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.152(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)146 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.153(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)134.17 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията (Приети с Резолюция MSC.194(80) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)141.63 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.201(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)138.95 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.202(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)142.17 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.239(83) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)138.41 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.256(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)168.56 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.257(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)120.79 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.282(86) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)151.79 KB
PDF icon Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за сухи насипни товари359.25 KB
PDF icon Стандарти на собствениците. преглед и поддръжка на люковите закрития на кораби за насипни товари99.29 KB
PDF icon Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт (Приет с Резолюция MSC.289(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация)306.54 KB
PDF icon Технически разпоредби149.84 KB
PDF icon izmeneniq_na_prilojenieto_rez_1_12122002.pdf238.22 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията285.2 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията1.66 MB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията326.37 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията137.79 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията144.07 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията167.79 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията114.13 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията142.98 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията333.33 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията140.58 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията242.31 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията125.69 KB
PDF icon Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията139.97 KB
PDF icon МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS), както е изменена с Протокола от 1988 г. *1108.68 KB
PDF icon СТАНДАРТ за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт318.35 KB
PDF icon СТАНДАРТ за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите388.25 KB
PDF icon МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери160.71 KB