Вие сте тук

НАРЕДБА № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г.