Вие сте тук

Бюджет

22.02.2018
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2017 г.
26.10.2017
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.09.2017г.
15.08.2017
Годишен финансов отчет на МТИТС за 2016 г.
27.07.2017
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.06.2017 г.
26.04.2017
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.03.2017 г.
24.02.2017
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2016 г.
01.11.2016
Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 30.09.2016 г.

Страници

Subscribe to Бюджет