Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакти:

Станко Иванов - началник отдел „Правоспособност и професионална компетентност“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308833,
e-mail: sivanov@rta.government.bg