Вие сте тук

Проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия

Проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакти

Марина Стефанова-Кънева, държавен инспектор, дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“, МТИТС,
тел. 02 94 09 340.
Ел. поща: msstefanova@mtitc.government.bg