Вие сте тук

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., в сила от 26.03.2019 г.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ855.61 KB
Вид: