Вие сте тук

Антикорупционен план

Антикорупционен план

за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г., приета с решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет