Вие сте тук

Център за информация и административно обслужване на гражданите (фронт офис)

Център за информация и административно обслужване на гражданите (фронт офис)
Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел. 02/9409 640, 02/9409 542
Адрес - ул."Дякон Игнатий" № 9 (вход за граждани от ул."Гурко") Фронт-офисът работи непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа ежедневно, в работните дни на седмицата. Фронт-офисът продължава работата си до приключване на  административното обслужване, но не повече от два астрономически часа, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги.
В Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 1-вия етаж, е разположен център за информация и административно обслужване на гражданите (фронт офис). В него се заявяват административни услуги, както и се предоставя информация от общ характер на тел.: 02/9409 771. Във фронт-офиса се подават жалби и протести, както предложения и сигнали.
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
тел: 02/930 88 53 и 02/930 88 48
Административните услуги, предлагани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" се извършват на
ул. „Гурко" № 5 ( вход от ул. "Кузман Шапкарев" ) Административни услуги
Регистър на административните структури
Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури.
В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.
За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.