Вие сте тук

АНДРЕАНА АТАНАСОВА

АНДРЕАНА АТАНАСОВА

Заместник-министър с ресори „Информационни технологии“ и „Съобщения“

Магистър е в специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ от Техническия университет-София. Притежава над 20-годишен опит в сферата на съобщенията и европейските въпроси.

Андреана Атанасова започва кариерата си през 1996 г. като главен специалист в Държавната инспекция по съобщенията и подпомага работата на Междуведомствената комисия по радиочестотния спектър като неин секретар. От 1998 г. до 2000 г. е експерт в Комитета по пощи и далекосъобщенията, а през 2000-2005 г. заема длъжностите държавен експерт и началник на отдел „Развитие на далекосъобщенията” в Министерство на транспорта и съобщенията. Участва в разработването на секторната политика в областта на далекосъобщенията и нейната периодична актуализация, както и в хармонизацията на законодателството ни с изискванията на европейското право.

През периода 2005-2008 г. е началник на отдел „Европейска интеграция” и временно изпълнява длъжността директор „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията. Отговаря за организацията и координира дейността в областта на съобщенията, свързана с интегрирането на Република България към ЕС и приемането й за неин пълноправен член.

Като съветник в кабинета към Комисията за регулиране на съобщенията през 2008-2009 г. участва в провеждането на първия кръг от анализи на пазара на електронните съобщения, както и в изготвянето на различни подзаконови регулаторни актове.

От 2009 г. до 2013 г. заема длъжността директор на дирекция „Съобщения” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Организира и ръководи работата по актуализацията на секторната политика в областта на електронните съобщения, измененията и допълненията на Закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги, различни стратегически документи и подзаконови нормативни актове в сферата на съобщенията.

В периода 2011-2013 г. е съветник в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел по въпросите на съобщенията и информационното общество.

С Указ № 168 от 08.07.2014 г. на президента на Република България е назначена за петгодишен срок за член на Комисията за регулиране на съобщенията.

От 12 август 2019 г. заема длъжността заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.