Вие сте тук

ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА

ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА

Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията с ресори транспортна политика в автомобилния и въздушния транспорт, концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия във въздушния транспорт, евроатлантическо сътрудничество, въпроси на Европейския съюз и международно сътрудничество.

Христина Велинова е магистър по икономика. Професионалната ѝ кариера преминава през Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Автомобилна администрация“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Постоянното представителство на България към ЕС и ДП „Ръководство на въздушното движение“.

Христина Велинова започва професионалната си кариера в Министерството на транспорта през 1999 година, като експерт в дирекция “Външна транспортна политика”. Над 11 години заема различни позиции в международната дирекция на ИА „Автомобилна администрация“. От 2012 до 2013 година е началник на отдел „Международна дейност“ в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Четири години е първи секретар в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел, в областта на въздушния и автомобилния транспорт. От 2017 година до сега е съветник по европейски политики в ДП „Ръководство на въздушното движение“.

Чужди езици: английски и немски.