Вие сте тук

НЕЛИ АНДРЕЕВА

НЕЛИ АНДРЕЕВА

Служебен заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията с ресори транспортна политика в железопътния и морския транспорт, Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия в железопътния и морския транспорт и дирекция „Координация на програми и проекти“.

Магистър по Международни икономически отношения и Управление на проекти. Притежава над 12 години опит при управлението на програми и проекти в транспортния сектор, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През периода 2008 – 2019 г. заема различни позиции в Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

От 2019 г. е част от ръководството на ДП НКЖИ, като директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“.

Чужди езици: английски и немски