Вие сте тук

Международна организация за космически съобщения (МОКС) ИНТЕРСПУТНИК

Международна организация за космически съобщения (МОКС) ИНТЕРСПУТНИК

MOКС „Интерспутник“е създадена през 1971 г. от девет държави, включително и  България. В наши дни експлоатацията на системата е поставена на търговска основа, като в нея участват правителствата на 26 държави.

Организацията притежава 18 спътника на геостационарна орбита с възможност да обслужват голяма част от територията на Южна Америка, Далечния изток, Азия и Африка. За територията на Европа се използват около 40 транспондера с капацитет от по 36 MHz всеки.

Управленската структура на организацията се състои от Съвет, който е главният ръководен орган; Експлоатационен комитет, който управлява оперативната дейност и дирекция – постоянен изпълнителен и административен орган – начело с генерален директор и заместник-генерален директор.

Международна организация за космически съобщения (МОКС) ИНТЕРСПУТНИК