Вие сте тук

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO)

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO)

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) е създадена на 2 юли 2001 г. след приватизацията на Европейската организация за спътникови комуникации (EUTELSAT). Като резултат е формирано търговско дружество EUTELSAT, а  междуправителствената организация EUTELSAT IGO има функции на орган по политика и надзора на търговското дружество.  

Търговското дружество EUTELSAT е водещ спътников оператор в Европа. Основната му задача е предоставяне на спътников капацитет, необходим за международни далекосъобщителни услуги и за целите на радио-телевизионното разпръскване..

България е член на EUTELSAT от 21 май 1996 и участва в работата на международната организация.