Вие сте тук

Регионално сдружение в областта на съобщенията (РСС)

Регионално сдружение в областта на съобщенията (РСС)

Регионалното сдружение в областта на съобщенията е създадено в края на 1991 г. като регионална организация на бившите съветски републики с основна задача да координира дейността на отделните администрации в областта на съобщенията.

България участва в организацията със статут на наблюдател, наред с администрациите по съобщения на Латвия, Литва и Естония, както и националните оператори на Пакистанската пощенска корпорация, „Дойче Телеком”, „Телеком Дания” и др.

Висш орган на РСС е Съветът на администрациите по съобщения на страните-членки на сдружението.

Регионалното сдружение в областта на съобщенията е регионална организация в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и Всемирния пощенски съюз (ВПС).

Регионално сдружение в областта на съобщенията