Вие сте тук

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно издържалите конкурса кандидати:

 

  1. Мая Русланова Николова
  2. Светлана Илиева Костадинова
  3. Даниела Николова Борисова

 

 

 

Надежда Симеонова
Председател на конкурсната комисия