Вие сте тук

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място следните най-успешно издържали конкурса кандидати:

 

1.  Илияна Иванова Дойчинова

2.   Мая Николова Иванова

3.   Ваня Антонова Илиева

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия