Вие сте тук

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“,дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за две длъжности Главен експерт в отдел „Концесии“, дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира успешно издържалите конкурса кандидати:

 

 

  1. Пламена Тонева Иванова
  1. Емил Иванов Иванов

 

 

Албена Лазарова
Председател на конкурсната комисия