Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в Инспекторат

 

Въз основа на показаните резултати от теста, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 20 т.:         

  1. Мая Русланова Николова
  2. Светлана Илиева Костадинова
  3. Даниела Николова Борисова

 

До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат:

  1. Радостина Милчева Ивчева
  2. Мая Николова Иванова
  3. Симона Василева Павлова
  4. Десислава Пламенова Ангелова
  5. Мартин Славчев Стоименов

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 18.09.2019 г. в 14,00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – входа от ул. „Дякон Игнатий” № 11.

 

 

Надежда Симеонова
Председател на конкурсната комисия