Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Международно сътрудничество в ИТ и съобщенията“, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”

Въз основа на преценката конкурсната комисия

Допуска до участие до следващ етап на конкурса следните кандидати:

  1. Деница Цветозарова Цанкова
  2. Борислав Митков Александров
  3. Веселина Мирославова Канева

Уважаеми кандидати,

Допълнително ще бъдете уведомени за етапите, датата и часа на провеждане на конкурса.

Надежда Бухова
Председател на конкурсната комисия