Вие сте тук

Резултати от общественото обсъждане на Насоките за препоръчителни стандартни разрешения , информационни масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на информацията в обществения сектор

Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова България /page.php?category=604.

Преразгледаната Директива (2013/37/EU) изисква от ЕК да подпомага държавите-членки при прилагането на Директивата чрез изготвяне на насоки, включително за препоръчителни стандартни лицензи, информационни масиви/бази данни и таксуване за повторно ползване на документите след консултация със заинтересованите страни.

Резултати от общественото обсъждане :  тук 

Полезни връзки:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/presentations-slides-during-public-hearing

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/additional-position-papers-and-extended-submissions

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/full-content-304-submissions-received-online-public-consultation-