Вие сте тук

Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II: Интереси - Многопрофилна болница за активно лечение Варна

Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II: Интереси - Многопрофилна болница за активно лечение Варна