Вие сте тук

Със заповед № РД-08-572 от 24.11.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски

Със заповед № РД-08-572 от 24.11.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски

Считано от 1 март 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

 1. № 4842, блок с 2 пощенски марки с номинални стойности 0,60 лв. и 1,50 лв., “Природен парк „Странджа”;
 2. № 4843, 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв., “20 г. дипломатически отношения между България и Европейската икономическа общност (ЕИО)”;
 3. № 4844/4845, 2 пощенски марки с номинални стойности 0,60 лв. и 1,50 лв., “Ориент – Експрес” през България. 120 г. Български държавни железници”;
 4. № 4846, 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв., “Годишнини от рождението на Димитър Петков (1858-1907) и Никола Петков (1893-1947)”;
 5. № 4847, блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв., “100 години от обявяване независимостта на България”;
 6. № 4848, 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв., “700 години от разбиването на ордена на тамплиерите”;
 7. № 4849/4850, 2 пощенски марки с номинални стойности 0,60 лв. и 1,00 лв., “Автомобили „Ферари”;
 8. № 4852, 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв., “130 години Червенокръстки дружества в България”;
 9. № 4853/4855, серия от 3 пощенски марки с номинални стойности 0,50 лв., 0,60 лв. и 1,00 лв., “Български чудотворни икони“;
 10. № 4857, 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв., “Коледа 2008“;
 11. № 4858, 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв., “120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 12. № 4859/4860, 2 пощенски марки с номинални стойности 0,60 лв. и 1,50 лв., “България – Армения: Пейо Яворов (1878-1914) и Андраник Озанян (1865-1927)“.