Вие сте тук

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

Цветелина Атанасова

 

Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Дамян Войновски

Бойко Рановски

 

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Божидар Джелебов

Христо Грънчаров

Борислав Свиленов

Светломир Николов

Григори Григоров

Любомир Василев

Евгения Евгениева

Стефан Дедев

Никола Василев