Вие сте тук

Отворени конкурси по програма „Информационни и комуникационни технологии“

Отворени конкурси по програма „Информационни и комуникационни технологии“

Конкурс H2020-ICT-2016-2017

Отворен на 10 май 2016 г., краен срок за подаване на предложения за проекти –  8 ноември 2016 г. по следните теми:

  • Ново поколение компоненти и системи
  • Бъдещ интернет
  • Съдържание и управление на информацията
  • Подкрепа за иновациите и предприемачеството

Повече информация за конкурса може да се намери на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html

Конкурс H2020-ICT-2017

Предстоящо отваряне – на 8 декември 2016 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 25 април 2017 г. по следните теми:

  • Усъвършенствани и облачни изчисления
  • Бъдещ интернет
  • Съдържание и управление на информацията
  • Роботика и автономни системи
  • Бъдещи и нововъзникващи технологии в областта на ИКТ