Вие сте тук

Европейски проект COMPACT

Европейски проект COMPACT

Проектът COMPACT е финансиран по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.