Вие сте тук

Информационна сесия за координатори на проекти по „Хоризонт 2020“

Информационна сесия за координатори на проекти по „Хоризонт 2020“

Европейската комисия организира информационна сесия за координатори на проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, на която ще бъдат разгледани: правни аспекти, бизнес процеси и ИТ инструменти за отчитане на проекти и за изменение на договорите за предоставяне на грант, както и финансови аспекти и допустимост на разходите. Сесията ще се проведе на 14 февруари 2017 г. от 8:30 до 17:00 ч. в Брюксел, Charlemagne building и е насочена основно към координатори на проекти, но могат да участват и други представители. За участие в сесията е необходима регистрация на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm

Събитието може да се проследи и онлайн (не е необходима регистрация) на: https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-170214. Страницата ще бъде активна само в деня на информационната сесия.