Вие сте тук

Първи онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“

Първи онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“

На 14 май 2020 г. ще се проведе първи онлайн международен симпозиум относно  5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“. Регистрацията събитието е безплатна и  позволява директно да общувате с участниците и лекторите в реално време.

Бързото развитие на технологиите изтласка човечеството от зоната му на комфорт. Несигурността и безпокойството, причинени от непознатото,  засягат  всички нас, включително изследователи, учени, политици, индустрия и много хора, които все още се опитват да се справят с използването на съществуващите устройства във всекидневния живот. Като изследователски проект с акцент върху последиците от сближаването/конвергенцията на медиите в социалния, политическия и икономическия живот, екипът на COMPACT ще разгледа някои от дискусионните въпроси, свързани с 5G, по начин, който не се наблюдава често в академичната общност.

Симпозиумът „5W за 5G“ ще отговори на въпросите 5W: Кой? Какво? Къде? Кога? Защо? относно 5G - 5-то поколение безжични технологии.

Симпозиумът ще се състои на 14 май от 12:30 ч. GMT - 16:00 ч. GMT  и  ще бъде осъществен като онлайн уебинар чрез платформата ZOOM с около 15 лектори и до 270 регистрирани участници. Работният език на уебинара е английски и превод няма да бъде осигурен. Симпозиумът  ще се предава на живо чрез Facebook (https://www.facebook.com/compact.media.eu) за по-широка аудитория и допълнителна обратна връзка. Освен това е създадено специално пространство за виртуална реалност (VR) безплатно, с отворен код  решение на Mozilla Hubs (https://hub.link/M4teCU2). ZOOM платформата ще се свърже към пространството на VR по време на събитието, така че участниците в VR също да могат да общуват с лекторите.

 Може да се запознаете с програмата тук.

 

Ако желаете да се присъедините като участник  в „5W за 5G“, моля, регистрирайте се на https://www.eventbrite.com/e/104487793804