Вие сте тук

15 български общини печелят ваучери от последния конкурс по инициативата WiFi4EU

08.07.2020

На 8 юли 2020 г. Европейската комисия обяви резултатите от четвъртия последен конкурс по инициативата за изграждане на безплатен безжичен достъп до интернет на обществени места WiFi4EU. От имащите право на участие 36 български общини, 20 са се включили в надпреварата на европейските местни общности. 15 общини са спечелили ваучери на стойност 15 хил. евро, две общини са поставени в резервния списък, а три общини са обявени като неуспешни.

Ваучери получават общините: Аврен, Белоградчик, Борован, Георги Дамяново, Гърмен, Златарица, Кула, Маджарово, Малко Търново, Никола Козлево, Опака, Сопот, Цар Калоян, Ябланица, Ямбол. Общините Ситово и Хитрино са поставени в резервния списък.

За участие в инициативата от нейния старт са се регистрирали 257 общини, което представлява 97% от всички български общини.

Общото спечелено финансиране от четирите конкурса за 242 общини от България (244 са избрани за получаване на ваучер, но 2 общини не са подписали споразуменията си за получаване на безвъзмездни финансови средства) е на стойност 3 630 000 евро.

В четвъртия конкурс, проведен от 3 до 4 юни 2020 г., са получени общо 8 644 предложения от общините от ЕС, от тях 947 общини са получили своя ваучер. 3 000 заявления са получени в първите 5 секунди от отварянето на конкурса.

Европейската комисия още веднъж отбелязва успеха на България с обхванатите 91 % общини. За големия брой български общини, получили финансиране по инициативата спомогна постоянната информационна,  разяснителна и логистична подкрепа от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Инициативата WiFi4EU демонстрира сериозната необходимост от високоскоростна и висококачествена свързаност, на публичните места на територията на българските общини. Желанието за участие в инициативата показа нуждата на местните власти от разширяване на предлагането на безжични услуги за гражданите с цел насърчаване на местната икономика, на електронната търговия, подпомагане на туризма и др.