Вие сте тук

България зае трето място по брой регистрирани общини в инициативата WiFi4EU

17.05.2018

 

Според European data journalism network България се нарежда на трето място след Малта (97,1%) и Портогалия в процеса по регистрация на общини (от възможните бенефициери за съответната страна), кандидатстващи за безплатен безжичен интернет на обществени места.  Повече от 18 хиляди общини от ЕС заявиха интерес за участие в надпреварата по раздаване на ваучери за изграждане на публични безплатни безжични мрежи за достъп до интернет. 227 български общини от общо 265, което се равнява на повече от 85% бяха направили предварителните си регистрации и качили допълните си документи към тях и очакваха отварянето на първия конкурс, за да подадат своите кандидатури. Порталът на инициативата WiFi4EU.еu беше отворен за подаване на кандидатури на 15 май 2018 г.

МТИТС проведе масирана информационна кампания от стартирането на инициативата.  Експерти от министерството поддържаха постоянни контакти със заинтересованите страни. Интересът от страна на българските местни власти беше голям и това личи от броя на регистриралите се за участие – 227 общини (Виж Таблица). Най-голям процент регистрирани общини – 92% има в Югозападен район. По 86% са регистрираните общини в Южен централен и Североизточен райони. Области, в които има регистриране на всички общински администрации са: Ловеч, Плевен, Варна, Стара Загора, Габрово, Перник и Кърджали.

Текстът на първия конкурс предвижда възможност за подаване на кандидатури до 15 юни 2018 г., 17:00 часа (CET), но класирането на спечелите ваучери за безплатен интернет общини ще стане на географски балансиран принцип и на принципа „първи кандидатствал, първи получил“.

Бюджетът на първия конкурс ще бъде около 17,745 млн. евро. В текста на конкурса е предвидено увеличение на броя на общините, които ще получат ваучери на стойност 15 хил. евро и сега техният брой става 1 183. Минималният брой ваучери за страна членка е запазен на 15, като е предвиден и максимален – 95. Срокът на ваучера е 18 месеца.

На общините се дава възможност за избор на обществените места, на които да поставят точките за достъп като се поставят минимални изисквания. Ако се изберат само места на открито минималният брой точки е 10. Ако се изберат само закрити пространства – минималният брой точки е 15. Има възможност и за комбинация между вътрешни и външни точки.

Европейската Комисия предвижда дълъг срок за селекция на избраните общини в месеците от юни до септември. Датите, които са посочени в текста на конкурса са все още ориентировъчни. Финалното решение за избор на общини за връчване на ваучер се очаква през септември 2018 г. след консултация на Координационния комитет на Механизма за свързване на Европа. Между октомври и декември се предвижда подписването на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства.