Вие сте тук

Конкурси

Конкурси

Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2016-3: Киберсигурност (Cyber Security)

Конкурсът е отворен на 20 септември 2016 г, с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. Бюджетът е 12 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 24 месеца. Ще се финансира максимум по 1 проект от държава членка, максимум 1 млн. евро за проект. Финансирането е до 75 % от преките допустими разходи  плюс 7 % непреки разходи.

Цел – да се подпомогнат общите услуги, осигурявани от националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) във всички държави членки.  Финансирането през 2016 г. е за подкрепа на националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти за създаване, поддържане или разширяване на националния капацитет за предоставяне на редица услуги. Предложенията за проекти могат да се подават от един CERT от държава членка на ЕС или от консорциум от няколко CERT от различни държави членки.

Повече информация за конкурса може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/appl...

  • CEF-TC-2016-3: Достъп до цифровите ресурси на Европейското културно наследство (Europeana)

Конкурсът е отворен на 20 септември 2016 г, с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. Бюджетът е 2 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 18 месеца. Финансирането е до 50 % от преките допустими разходи  плюс 7 % непреки разходи.

Цел – създаване на нови тематични колекции в Europeana (общи услуги). Ще се финансират проекти, които са избрали изключителни артефакти и произведения на изкуството, показващи културните тенденции и течения в Европа. Избраните елементи трябва да са с високо качество, да бъдат оперативно съвместими, с отворени стандарти и протоколи, с отворени формати и ресурси. Предложенията за проекти могат да се подават от консорциуми, включващи минимум 3 организации от 3 различни държави членки на ЕС или асоциирани към МСЕ държави (Норвегия и Исландия).

Повече информация за конкурса може да се намери на:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/appl...

  • CEF-TC-2016-3: Електронно фактуриране (eInvoicing)

Конкурсът е отворен на 20 септември 2016 г, с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. Бюджетът е 7 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 12 месеца. Финансирането е до 75 % от преките допустими разходи  плюс 7 % непреки разходи.

През 2016 г. ще се финансират общи услуги, но също така ще се подкрепят решения, подпомагащи въвеждането на Европейския стандарт за електронно фактуриране "EN"17. Предложенията за проекти могат да се подават от консорциуми, съставени от най-малко 4 юридически лица от една или няколко държави членки или асоциирани към МСЕ държави (Норвегия и Исландия).

Повече информация за конкурса може да се намери на:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/appl...

  • CEF-TC-2016-3: Автоматизиран превод (Automated Translation)

Конкурсът е отворен на 20 септември 2016 г, с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. Бюджетът е 6.5 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 18 месеца. Финансирането е до 75 % от преките допустими разходи  плюс 7 % непреки разходи.

Приоритет – да се стимулира събирането на езикови ресурси за специфични области на интерес с цел подобряване на качеството и обхвата на автоматизирания превод. Предложенията за проекти могат да се подават от консорциуми, съставени имнимум от 3 юридически лица от три различни  държави членки или асоциирани към МСЕ държави (Норвегия и Исландия).

Повече информация за конкурса може да се намери на:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/appl...