Вие сте тук

На 3 юни 2020 г. стартира последният конкурс от инициативата WiFi4EU

19.05.2020

Европейската комисия обяви датата за повторното стартиране на четвъртия конкурс по инициативата WiFi4EU. Конкурсът ще бъде отворен за кандидатстване от 3 юни 2020 г., 14:00 часа (българско време) до 18:00 часа на 4 юни 2020 г. Кандидатстването става с натискане на един бутон, след като общината има предварително създаден профил на портала на инициативата.

В конкурса могат да се включат 36 български общини, които имат огромен шанс да спечелят своя ваучер. Останалите 229 общини получиха ваучери за изграждане на безжични, високоскоростни мрежи за достъп до интернет на обществени места, от проведените до момента три конкурса. Това представлява 86 % от всички български общини, успешно преборили се за получаване на безвъзмездно финансиране. Този резултат класира страната ни на първо място в ЕС по брой на общините, обхванати от инициативата WiFi4EU. Регистрации за участие в инициативата от нейния старт са направили 246 български общини. Спечеленото финансиране за страната е в размер на 3 435 000 евро.

Провеждането на четвъртия конкурс беше предвидено за месец март, тази година, но беше отложено поради усложнената обстановка в Европейския съюз, свързана с разпространението на Ковид – 19.

Това е последният конкурс по инициативата, с бюджет 14,2 млн. евро. В него ще бъдат раздадени 947 ваучера за предоставяне на безвъзмездни средства в рамките на 15 000 евро, за страните от Съюза. Раздаването на ваучерите ще е базирано отново на принципа „първи кандидатствал-първи получил“, съблюдавайки географския баланс.

Ваучерът ще позволи на спечелилите общини да създадат безплатни безжични мрежи на обществени места на тяхната територия. Инициативата на Европейската комисия показа големия интерес и нуждата на местните власти от разширяване на предлагането на безжични услуги за гражданите с цел насърчаване на местната икономика, на електронната търговия, подпомагане на туризма, увеличаване броя на местните обществени услуги за гражданите и др. Към момента на портала на инициативата има около 30 000 регистрирани общини. С цел раздаване на всички налични ваучери Комисията няма да поставя ограничение от максимален брой ваучери за всяка страна участник.

По данни на Комисията 18 % от направените до този момент инсталации на точки за достъп в общините от ЕС, са направени в болници, а 37,5 % в училища. Настоящата извънредна ситуация укрепва значението на универсалния достъп до високоскоростни, надеждни и сигурни интернет мрежи за всички: граждани, бизнес и обществени услуги.

Повече информация за инициативата може да се намери в наръчника с подробна информация и в рубриката „Често задавани въпроси“, посветена на инициативата.

Важно!

Предвид непредвидените обстоятелства и кризата с вируса Ковид-19, Европейската комисия реши да предостави удължаване на времето за инсталиране на бенефициерите от първите три конкурса на инициативата WiFi4EU, за да се даде възможност на всяка засегната община да завърши своите проекти.

Европейската комисия реши първоначалният 18-месечен период на изпълнение, предоставен за финализиране и деклариране на инсталацията и експлоатацията на мрежата WiFi4EU, да се удължи с допълнителен 8-месечен период.